Izdavač: Udruženje za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica

Redakcija:
Emina Horić
Imran Maglajlić
Elma Mujić
Amar Čerim
Amila Heralić
Adna Kepeš
Ena Čaušević
Ajla Mrkaljević
Ena Šehić
Berina Lušija
Adna Agičević
Ilma Agičević
Jasmina Horić
Sumejja Hazić
Dženan Pjanić
Harun Mahalbašić
Jalal Romano
Adil Arapović
Amira Spahić
Mevlida Šišić
Elmin Marevac
Dario Kustura
Tarik Osmanbašić
Asmir Mahalbašić
Ernad Bihorac
Aldin Vrškić

Svi tekstovi objavljeni na stranici su isključiva odgovornost njihovih autora.

Adresa: Maršala Tita 22
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontakt mail: redakcija@activezenica.org
Kontakt telefon: 032/247-277

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here